Jak to funguje

Objednejte si sadu sensorů

Sensory jsou připravené a zkalibrované. Stačí jen zapnout. Každá sada obsahuje gateway, repeater a sadu sensorů..

Umístěte sensory

Umístěte sensory tam, kde potřebujete monitorovat teplotu a vlhkost.

Zapněte to

Zapněte gateway a repeater. Ujistěte se že přímá viditelnost mezi sensory a repeatrem není větší než 200 metrů ve vnitřních prostorách a 400 metrů ve venkovním prostoru.

Zaregistrujte sadu do iTemp portálu

Ve vašem internetovém prohlížeči zadejte https://itemp.logimic.online a zaregistrujte se.

Návod jak se registrovat najdete zde